ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อหารือ แนวทางปฏิบัติ หรือขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับงานด้านวินัย

พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข

โทร. 08-1645-1765

กลุ่มงานด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย

โทร. 0-2205-2935


ท่านสามารถตั้งกระทู้ซักถาม กรณีวินัยข้าราชการตำรวจ ได้ ที่นี่

กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ