ตัวอย่าง สำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง  

กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ