ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


demo

ผังผู้บังคับบัญชา

กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม ผบก.วน.

ดูทั้งหมด

demo

จิตอาสา

กิจกรรม โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

More Info

demo

กิจกรรมกองวินัย

More Info

demo

ผลการปฏิบัติงาน

More Info

demo

ข้อมูลองค์กร

More Info


กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ