อุทธรณ์/ร้องทุกข์
Homeเกี่ยวกับกองวินัยงานวินัยการดำเนินการติดต่อสอบถามแผนที่เว็บไซต์

พ.ร.บ. 
กฎ ก.ตร. 
ระเบียบ 
คำสั่ง ตร. 
แนวทางปฏิบัติ 
ระดับโทษ 
อุทธรณ์/ร้องทุกข์ 

หลักการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

แผนผังการดำเนินการอุทธรณ์ (pdf)

หลักการร้องทุกข์พร้อมแผนผังการดำเนินการ

แผนผังการดำเนินการร้องทุกข์ (pdf)

 

 


Copyright (c) 2006 Disciplinary Division. All rights reserved.

[email protected]