ตั้งกระทู้ คลิกที่นี้
ลำดับ
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
วันที่ตั้งกระทู้
1
เวลาติดต่อราชการเวลาใด
0
0
2019-12-04 13:46:06
2
การรายงานผลการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
8
0
2019-11-19 13:02:51
3
การเลื่อนยศชั้นสัญญาบัตรกรณีถูกลงโทษกักยาม
27
0
2019-09-18 09:13:41
4
แบบตรวจสำนวนวินัย
37
0
2019-09-02 09:22:56
5
กรณีสิบเวรสับเปลี่ยนหน้าที่เวรยามโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา
48
0
2019-08-05 16:13:31
6
ชู้สาว
54
0
2019-07-23 13:42:42
7
สอบถาม กรณีตำรวจขาดราชการ
46
0
2019-07-13 14:34:00
8
การลงทัณฑ์ รอง สว.ต่ำกว่าระดับทัณฑ์ของผู้บังคับบัญชา
69
1
2019-07-10 11:36:29
9
กระทู้เริ่มต้น
385
3
2019-04-02 12:31:52

 

 

 

 

 

 

 

กลับ